De zorg in Nederland op een nieuwe manier vormgeven:

we take (the) care.

Hoogwaardige zorgprofessionals, zonder zorgen.

DutchCarePact is er van overtuigd dat met inzet van goed opgeleide en gemotiveerde verpleegkundigen, de zorg in Nederland op een nieuwe manier vorm gegeven kan worden. Zo voorkomen we dat mensen onnodig behandeld worden in de eerste-, en tweedelijnszorg. Wij willen de eigen kracht van burgers versterken door burgers goed te informeren wat ze zelf kunnen doen bij medische klachten en/of vragen en zo laag-urgente klachten van burgers direct beantwoorden en behandelen. Hiermee wordt onnodige instroom naar de HAP’s en SEH’s voorkomen.

Contact & gesprek

Moeite om het juiste verpleegkundige team te vinden? Heb je als kliniek of zorginstelling behoefte aan ondersteuning bij de (specialistische) zorg dienstverlening? Of wil je je als zorgprofessional aansluiten bij ons gezondheidscentrum? Neem dan contact met ons op.

Project

Image

Hadoks

Hadoks Bundelt de kracht van huisartsen in de regio Haaglanden.
Image

Daan Theeuwes Centrum

Revalidatiecentrum voor jongeren met ernstig hersenletsel.
Image

Argos Zorggroep

Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen.
Image

Zoetermeer Gezond

Samenwerking van huisartsen, apotheken en andere zorgaanbieders in de eerste lijn.