DutchCarePact
gezondheidscentrum

Nieuws

 

DutchCarePact is er van overtuigd dat met inzet van goed opgeleide en gemotiveerde verpleegkundigen, de zorg in Nederland op een nieuwe manier vorm gegeven kan worden. Zo voorkomen we dat mensen onnodig behandeld worden in de eerste-, en tweedelijnszorg. Wij willen de eigen kracht van burgers versterken door burgers goed te informeren wat ze zelf kunnen doen bij medische klachten en/of vragen en zo laag-urgente klachten van burgers direct beantwoorden en behandelen. Hiermee wordt onnodige instroom naar de HAP’s en SEH’s voorkomen. 

Om meer zicht te krijgen of verpleegkundige interventie bij de acute zorg inderdaad de belasting van artsen en verpleegkundig specialisten kan verminderen heeft DutchCarepact met Hadoks acute zorg B.V. een samenwerking opgezet. Hadoks verzorgt de acute zorg voor de huisartsen buiten kantoortijden  in de Haagse regio en heeft 3 HAP’s in de drie ziekenhuizen van Den Haag en Leidschendam.

Het project houdt in dat de in te zetten verpleegkundigen de zelfverwijzers  als eerste opvangen en een  triage uitvoeren. Vanaf 1 november gaat dit project van start. Middels registraties van de interventies zal gemeten worden wat de effecten van het project zijn.

Heb je als kliniek of zorginstelling behoefte aan ondersteuning bij de (specialistische) zorg dienstverlening of wil je je als zorgprofessional aansluiten bij ons gezondheidscentrum neem dan contact met ons op.

Dat kan per mail info@dutchcarepact.nl of telefonisch bij Jorg Camphens (06 158 693 18) of bij Roland de Wolf (06 515 306 15).

'We take (the) Care'

Ook bezig om de zorg verder te verbeteren en geïnteresseerd in een samenwerking met ons? Moeite om het juiste verpleegkundige team te vinden?  Neem contact met ons op. Wij werken met BIG-geregistreerde zzp-ers met specialistische kennis.

 

Ben je verpleegkundige of verzorgende en wil je echt prestatiegericht werken? Dan kun je bij ons je ambities waar-maken. Sluit je aan bij ons centrum . Met elkaar maken we het verschil in de zorg. 

Je kunt op verschillende niveaus aan het werk, intramuraal! Jouw expertise en persoon-lijke ambities kun je bij ons waarmaken. Alleen of in teams met de andere aangeslotenen leveren wij topzorg in de cure- en de care-sector.