DutchCarePact

Binnen ziekenhuizen, revalidatiecentra en zorginstellingen is een grote behoefte aan gemotiveerd en goed opgeleid zorgpersoneel. In Nederland zijn inmiddels veel zzp’ers op dit gebied werkzaam. DutchCarePact is opgericht om samen met de aangesloten zorgprofessionals het verschil te gaan maken. Met elkaar kunnen wij kwalitatief hoogwaardig zorg leveren in de care- en cure-instellingen in Nederland.

Wie zijn wij

Jorg Camphens en Roland de Wolf zijn beiden al jaren actief in de gezondheidszorg. Beide zijn intrinsiek gedreven om de kwaliteit van zorg in de breedste zin op een zo hoog mogelijk peil te brengen. Enerzijds door onnodige instroom in de eerste-, en tweedelijnszorg te voorkomen. Anderzijds achten zij het van groot belang dat bij cliënten met ernstige (chronische) aandoeningen zoveel mogelijk een beroep gedaan wordt op dat wat men nog wél kan. Dat doen zij al langere tijd vanuit http://www.dewolfpact.nl.

DutchCarePact is een SBB-erkend leerbedrijf.
Image